Cara Penyiangan dan Pendangiran Pada Tanaman Tomat

Dalam dunia pertanian, kita mengenal istilah penyiangan dan pendangiran. Penyiangan adalah proses membersihkan lahan tanam supaya terbebas dari gulma (rumput liar).

Tanaman tomat 

Sembari melakukan penyiangan, kita juga melakukan kegiatan pendangiran. Pendangiran yang dilakukan petani/pekebun bertujuan untuk menggemburkan lahan tanam, supaya air, garam-garam mineral, dan unsur hara.

Semua petani pasti tahu akan hal ini sehingga diharapkan dapat meningkat hasil panen. 

Artikel Terbaru

Cara Penyiangan dan Pendangiran Pada Tanaman Tomat
4/ 5
Oleh

Hallo Sobat Petani

Suka dengan Artikel di Atas? Silakan Berkomentar